Dub Letní

Quercus robur

Čeleď : bukovitá
Výskyt :  Evropa, malá Asie, Kavkaz, Severní Afrika
Koruna : Mohutná, nepravidelná, směrem nahoru
Borka :  tmavošedá, hrubě rozpukaná
List :   srdčitě ouškatý
Kvete :  Duben – Květen
Plod : Žalud
Výška : okolo 45m, maximální naměřený v ČR je 57m
Růst : Pomalý, dlouhověký. Zralosti dosahu zhruba po 100 letech, za to se může dožít i 2000 let

Dub letní kmen Dub letní list Dub letní plod Dub letní kmen řez kmenem