Fakta

Stromy jsou nejdelší živé organismy na naší planetě a jeden z největších přírodních zdrojů. Čistí vzduch, snižují hluk, zlepšují kvalitu vody, brání erozi, poskytují jídlo a stavební materiál, vytvářejí stín a naši krajinu krásnou. Níže jsou další fakta a čísla o našich nejstarších organismech a žijících pokladech…

Dobře udržované stromy a keře mohou zvýšit hodnotu nemovitosti až o 14%.

Stromy správně umístěné kolem budov může snížit potřebu klimatizace o 30%

Zralý strom odstraní téměř 70 krát více znečištění než nově osázený strom.

Ty nejcennější stromy můžou mít hodnotu nad 250000 Kč

Každý průměrně vzrostlý strom poskytuje odhadem 200 Kč roční úspory pro životní prostředí, včetně úspor energie a snížení znečištění.

Jediný strom produkuje přibližně 120 Kg kyslíku za rok. To znamená, že dva vzrostlé stromy můžeme dodat dostatek kyslíku ročně pro čtyřčlennou rodinu!

Jeden strom může absorbovat tolik uhlíku za rok jako auto produkuje během jízdy 42 000Km

V průběhu své životnosti, jediný strom může absorbovat jednu tunu oxidu uhličitého

Mohlo by se vám líbit...