Ořešák černý

Čeleď : ořešákovité
Výskyt :  Evropa, Amerika, střední Asie, Čína
Koruna :mohutná, kuželovitá s máločlenitými větvemi
Borka :  podélně hluboce vrásčitá
List :    lichozpeřený s 5–10 jařmy, dlouze zašpičatělý a po okraji jemně pilovitý
Kvete :  Květen
Plod : ořech
Výška : až 45m
Růst :  dožívá se až 100 let