Výhřevnost dřeva

Palivové dříví – jedná se o dřevo vznikajíccí při výrobě kvalitnějších sortimentů.

Palivové dřevo bývá nejlevnější formou topení a můžeme ho získat samotěžbou po domluvě s lesníkem, který by měl označit stromy určené k těžbě. POZOR – rozhodně se nejedná o plošné kácení, ale o prořízku, čímž lesu pomůžeme.. Nebo si můžeme nakoupit již hotové špalky. U nákupu je důležité dát si majzla na praktiky dodavatelů, kde nabízejí již naštípaná dřívka v tzv prostorovém metru, jedná se o sypaná polena, kde platí že 1 kubík metru sypaných polen se rovná 0,6 kubíku uložených polen.

Palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Dodává se v různé formě. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, jehličnaté měkké). Obvyklá délka je 1m ale vyrábějí se i polena kratší, většinou na přání zákazníka.

Důležitá je složka vysušení hmoty, obecně platí pro topení by mělo být dřevo tzv. vzduchosuché. Mnoho lidí si plete dřevo suché a shnilé. Teprve až kmen nařežeme, naštípeme a uložíme na větrané místo dochází k sušení. Leží-li celý kmen na hlíně, trávě či jiném porostu v otevřeném prostoru, kde na něj prší, sněží atd, docházi k znehodnocení dřevní hmoty !

Pro topení by mělo mít dřevo vlhkost okolo 18%, obvykle se suší od půl roku ( malá tenká polínka ) až 2, nebo 3 roky v závislosti na podmínkách. Tenké smrkové dřevo vysychá rychleji, než tuhá buková polena. Odstraněním kůry sušeni urychlíme.

Pro měření se používá více metod. Z těch nejpoužívanějších a cenově dostupných je měření el. odporu digitálním vlhkoměrem. Přístroj obsahuje dva hroty, které se zapíchují do dřeva.

Výhřevnost

Tabulka výhřevnosti jednotlivých dřevin
Typ dřeva kWh/prm kW/kg
javor 1900 4.1
bříza 1900 4.3
dub 2100 4.2
olše 1500 4.1
jasan 2100 4.2
smrk 1600 4.4
borovice 1700 4.4
modřín 1700 4.4
topol 1400 4.2
buk 2100 4.2
habr 2200 4.2
jedle 1500 4.4