Trnovník Akát

Robinia pseudoacacia

Čeleď : bukovité
Výskyt :  Evropa, Asie zejména v teplejších oblastech
Koruna : nepravidelná rozložitá široká koruna
Borka :  šedohnědá s hluboce rozpráskanou borkou, v mládí s výraznými trny
List :    dlouhý  lichozpeřený,  se 4 až 8 jařmy
Kvete :  Červenec
Plod : ploché hnědé lusky
Výška : až 20m
Růst : rychle rostoucí, dožívá se až 200 let

Trnovník akát kmenTrnovník akát květTrnovník akát listíTrnovník akát plodTrnovník akát stromTrnovník akát strom1