Naše stromy

Pravděpodobně víte, že stromy jsou nezbytné pro volně žijící živočichy. Například dub letní (Quercus robur) podporuje 284 druhů hmyzu a 324 taxonů (druhů, poddruhů a odrůd) lišejníků, kteří žijí přímo na stromě. Ty naopak poskytují potravu pro mnoho ptáků a drobných savců. Žaludy z dubových stromů jsou potravou pro desítky druhů zvířat např. divoká prasata, sojky, holuby, bažanty, kachny, veverky, myši , jezevci, a jeleny.

Řez stromu vám může pomoci pokud se ztratíte a potřebuje znát světové strany. Letokruhy bývají na severní straně více nahuštěné na sobě. Nenajdete-li seříznutý kmen, koukejte po mechu, který vyroste na severní straně kmene stromu, kde je větší stín.

Většina lidí ví, že stromy v blízkosti budov zvyšují cenu nemovitosí, stromy však mohou mít vliv na chlazení budovy. Je to proto, že, stejně jako poskytující stín, velký strom může do vzduchu přidat až  378 litrů vody za den.

Stromy se také umí bránit a komunikují mezi sebou. Vědci zjistili, že strom může vypustit z listů látku zvanou „fenol“, je-li ohrožen hmyzem. Tyto škodlivé sloučeniny jsou pro hmyz nechutné a mohou dokonce bránit jejich růstu. Navíc, jakmile je strom napaden, signalizuje ostatním stromům v okolí nebezpečí a ty začnou se svou obranou dříve, než jsou také napadeny. Mezi způsoby komunikace patří uvolnění chemické látky do větru a možná dokonce i odeslání elektrického signálu prostřednictvím sítě kořenů.

Za nejstarší žijící organismus na zemi je považována kolonie třesoucích se osik (Populus tremuloides), také známý jako třesoucí se obři. Kolonie stromů roste na  41,7 ha , kde odhadovány hmotnost je 6.000.000 kg (6600 tun), což je také nejtěžší známý organismus.